Palabras positivas.

Amable   Asombroso   Amistoso   Armonía   Atento   Apoyo Afectuoso   Animado   Amoroso   Brillante   Bondadoso    Bueno   Benéfico   Bienestar   Cariñoso   Carismático   Caritativo Celebración   Comunicación   Cordial   Confiable   Creativo Dulce   Delicioso ...